Tag Archives: Hadits Adab

56 Hadits dan Atsar Pilihan [Bagian 1]

Amalan Yang Paling Utama [1] Dari Abu ‘Amr asy-Syaibani, dia berkata: Pemilik rumah ini -beliau mengisyaratkan dengan tangan menunjuk rumah Abdullah (Ibnu Mas’ud)- telah menuturkan kepadaku. Beliau berkata: Aku pernah…