Kunci Kejayaan

Bismillah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata : Sesungguhnya keberadaan agama dan dunia ini ada pada keberadaan dan terjaganya ilmu. Dengan lenyapnya ilmu maka lenyap pula dunia dan agama. Maka tegaknya urusan agama dan dunia hanya terwujud dengan adanya ilmu. Kemudian, beliau menukil ucapan Imam az-Zuhri : Berpegang teguh dengan Sunnah/ajaran nabi adalah jalan keselamatan, sementara ilmu Continue reading

Mengenal Kitab Tsalatsatul Ushul

(Catatan Kajian Ma’had # 1) Pemateri :  Ustaz Sa’id Abu Ukkasyah Hafizhahullahu Ta’ala Kitab ini lebih dikenal oleh para ulama dengan nama Tsalatsatul Ushul tetapi mempunyai makna yang sama dengan Ushul Tsalatsah. Urgensi mempelajari kitab Tsalatsatul Ushul : Pertama :  Mengandung ilmu fardu ‘ain bagi MUKALLAF (Seseorang yang telah baligh dan berakal sehingga terkena keharusan Continue reading

Ringkasan Materi Nahwu

PANDUAN PROGRAM KELAS PERSIAPAN RINGKASAN MATERI NAHWU 01. Kata dalam bahasa arab disebut dengan al-Kalimah 02. al-Kalimah terbagi tiga; isim (kata benda), fi’il (kata kerja), dan harf (kata sambung) 03. Kalimat dalam bahasa arab disebut dengan al-Jumlah 04. al-Jumlah terbagi dua; jumlah ismiyah dan jumlah fi’liyah 05. Ciri-ciri isim diantaranya : bisa dikasroh, ditanwin, diawali Continue reading

Keutamaan Akhlaq Mulia

Disampaikan oleh : Ust. Arifin Ridin, Lc hafizhahullah Ditranskrip oleh : al-Akh al-Fadhil Nashrullah Fatahillah hafizhahullah Sesungguhnya segala puji hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya, kita memohon pertolongan dan ampunan kepadaNya. Dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad Shallalahu ‘alaihi wa sallam adalah hamba dan utusanNya.Semoga sholawat Continue reading

Kajian Kitab Tauhid (Sabtu, 22 Agustus 2015)

Pembicara : Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal hafizhahullah Diringkas oleh : Al-Akh Al-Fadhil Irvan Anugrah H. hafizhahullah Pembahasan kali ini mengenai keyakinan atau akidah yang harus diyakini oleh setiap orang muslim. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang kitab tauhid karangan Syeikh Muhammad bin Abdil Wahhab.