Nikmat Petunjuk

xky3x2

 

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah.

Amma ba’du.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, petunjuk adalah perkara yang sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Oleh sebab itulah kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah setiap hari dalam setiap raka’at sholat meminta hidayah ‘ihdinash shirathal mustaqim’ (Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus) (Al-Fatihah).

Baca Selengkapnya

Rekrutmen Pengurus FORSIM

 

1274784666soude

Bismillah.

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, berikut ini kami sampaikan info rekrutmen untuk kepengurusan Forum Studi Islam Mahasiswa (FORSIM) untuk periode tahun 1436 -1437 H / 2015 – 2016. Mudah-mudahan bisa menjadi sarana bagi kita untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.

Baca Selengkapnya

Pusat Penghambaan

images

Masjid adalah tempat yang sangat mulia. Di dalamnya disebut nama Allah, dibaca ayat-ayat Al-Qur’an, dan dipanjatkan doa-doa. Manusia ruku’ dan sujud di dalamnya demi menunaikan pengabdian kepada Rabbnya. Sungguh, sebuah pemandangan yang menyejukkan hati insan beriman.

Baca Selengkapnya

Kepada-Mu Kami Beribadah

Zohd0113

Allah ta’ala memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya. Allah juga melarang kita dari beribadah kepada selain-Nya. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Beribadahlah kepada Allah dan janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apapun.” (An-Nisaa : 36)

Baca Selengkapnya

Tawakal Kepada Allah

b42c8b60-1ce9-4bdd-8d59-806c94e8cc7c

Keterangan : Dikutip dari Kitab Syaikh al-Fauzan, Hakikat Tawakal Kepada Allah.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal niscaya Allah akan memberikan rizki kepada kalian sebagaimana Allah berikan rizki kepada burung; ia pergi di pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang di sore hari dalam keadaan kenyang.” (HR. Ahmad dan Tirmidzi, beliau -Tirmidzi- menyatakan hadits ini hasan)

Baca Selengkapnya

Ikhlas dan Taubat

nasiha_250562928

Keterangan : Diringkas dari Riyadhus Shalihin dengan Disertai Tambahan Faidah

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah mereka diperintahkan melainkan supaya mereka beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama untuk-Nya dengan hanif, dan supaya mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus.” (Al-Bayyinah : 5)

Baca Selengkapnya

Perkembangan Proyek Graha Al-Mubarok

bangunan islami

Kaum muslimin yang dirahmati Allah, tempat kajian di daerah Jogja bisa dikatakan cukup banyak, walaupun belum merata. Meskipun demikian, kehadiran markas dakwah yang menampung kajian-kajian dengan leluasa boleh dibilang masih sedikit, apalagi yang lokasinya berada di kawasan strategis, dekat dengan kampus misalnya.

Baca Selengkapnya

Kandungan Ilmu Tauhid Al-Fatihah

images

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada hamba dan utusan-Nya, para sahabatnya, dan pengikut setia mereka. Amma ba’du.

Syaikh Abdul Muhsin al-’Abbad hafizhahullah mengatakan, “Surat Al-Fatihah adalah surat paling agung dalam al-Qur’an, berdasarkan hadits Abu Sa’id bin Al-Mu’alla yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari (4474). Ia mengandung ketiga macam tauhid; tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma’ wa shifat.” (Min Kunuz al-Qur’an al-Karim, dalam Kutub wa Rasa’il Abdil Muhsin 1/149)

Baca Selengkapnya

Pentingnya Pendidikan Islam

school_books-thumb2

Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah.

Amma ba’du.

Pendidikan adalah upaya untuk membina dan mengasuh serta menggembleng manusia dalam rangka menggapai tujuan yang mulia, yaitu mengabdi kepada Allah ta’ala. Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (Adz-Dzariyat : 56)

Baca Selengkapnya