Makna Shirothol Mustaqim

Wooden walkway through grassland

Oleh : Imam al-Baghawi rahimahullah

والصراط المستقيم قال ابن عباس وجابر رضي الله عنهما هو الإسلام وهو قول مقاتل وقال ابن مسعود رضي الله عنه هو القرآن وروي عن عليرضي الله عنه مرفوعا ” الصراط المستقيم كتاب الله ” وقال سعيد بن جبير رضي الله عنه : طريق الجنة . وقال سهل بن عبد الله طريق السنة والجماعة . وقال بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال أبو العالية والحسن رسول الله وآله وصاحباه وأصله في اللغة الطريق الواضح .

Makna ‘Jalan yang lurus’.

Ibnu ‘Abbas dan Jabir radhiyallahu’anhuma menafsirkan, maksudnya adalah ‘Islam’. Ini juga penafsiran dari Muqatil.

Ibnu Mas’ud radhiyallahu’anhu mengatakan, “Maksudnya adalah al-Qur’an.”

Diriwayatkan dari ‘Ali radhiyallahu’anhu secara marfu’, “Jalan yang lurus itu adalah Kitabullah.”

Sa’id bin Jubair radhiyallahu’anhu berkata, “Maksudnya adalah jalan menuju surga.”

Sahl bin Abdullah mengatakan, “Maksudnya adalah jalan Sunnah dan al-Jama’ah.”

Bakr bin Abdullah al-Muzani mengatakan, “Yaitu jalan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.”

Abul ‘Aliyah dan al-Hasan menjelaskan, “Rasulullah, keluarga/pengikut beliau, dan kedua sahabatnya -Abu Bakar dan Umar-.”

Secara bahasa, ia bermakna jalan yang jelas.

Sumber : Islamweb


admin

No description.Please update your profile.

LEAVE A REPLY

    Pencarian

    Kategori Artikel

    Arsip Artikel