Pentingnya Ilmu

ilmu2

Dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau berkata :

Sesungguhnya suatu kaum telah meninggakan menimba ilmu dan meninggalkan pula majelis-majelis para ulama. Kemudian mereka menyibukkan diri dengan sholat dan puasa sampai-sampai kulit salah seorang diantara mereka mengering di atas tulangnya.

Kemudian mereka pun menyelisihi as-Sunnah, oleh sebab itu mereka pun binasa, dan tega untuk menumpahkan darah-darah kaum muslimin.

Demi dzat yang tidak ada ilah/sesembahan yang benar selain Dia, tidaklah seorang melakukan suatu amalan di atas landasan kebodohan melainkan dia pasti akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki.

[lihat al-Istidzkar, 27/434]

Bagi yang ingin mengunduh kumpulan nasihat ulama silahkan buka : http://kajianmahasiswa.wordpress.com/2014/02/12/download-kumpulan-nasihat-ulama-sunnah/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *